دمو
تماس
دمو

ارزش‌گذاری كالاهای موجود در انبار یكی از مهمترین كارهای محوله به بخش‌های مالی و صنعتی می‌باشد. چگونگی انعكاس این دارائی‌ها در صورت‌های مالی اساسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم‌افزار حسابداری انبار پویا به سادگی این امكان را در اختیار كاربران خود قرار داده است.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار حسابداری انبار


بخش تعاریف

 • امكان تعریف روش‌های مختلف قیمت‌گذاری كالاها
 • امكان تعریف روش تعلق‌گیری ارزش افزوده به كالاها
 • امكان تعریف مقادیر ارزش افزوده در بازه‌های زمانی مختلف
 • امكان تعریف انواع ارز و پوشش دهی قیمت‌گذاری ارزی در اسناد

بخش عملیات

 • امكان قیمت‌گذاری اسناد ورودی به صورت ریالی و ارزی
 • امكان قیمت‌گذاری كالاها به تفكیك عوامل هزینه
 • امكان قیمت‌گذاری‌های اصلاحی در بازه‌های زمانی مختلف
 • امكان تسهیم (سرشكن كردن) قیمت در اسناد ورودی
 • امكان تخصیص حساب‌های مالی مختلف به تفكیك نوع اسناد
 • امكان انجام خودكار عملیات قیمت‌گذاری‌های اسناد در بازه های زمانی مختلف
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار اسناد اصلاحی به حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش گزارش‌ها

 • امكان چاپ رسید‌ها و حواله‌ها ریالی و ارزی
 • امكان تهیه گزارش‌های كاردكس ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش‌های خلاصه كاردكس ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش از گردش كالا ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان تهیه گزارش از مانده‌موجودی كالا ریالی و ارزی بر اساس واحدهای مختلف سنجش
 • امكان مرور كالا، طرف‌حساب‌ها و بررسی گردش، كاردكس، خلاصه كاردكس كلیه سطوح به صورت ساده و تركیبی و ماتریسی (ریالی و ارزی)
 • امكان مرور ماتریسی گردش و كاردكس كالا به تفكیك انوع اسناد (ریالی و ارزی)
 • امكان تهیه انواع گزارش‌های تحلیلی (ریالی و ارزی)
 • امكان تهیه گزارش از عوامل هزینه
 • امكان تهیه و ارائه گزارش خرید و فروش فصلی