دمو
تماس
دمو

دارائی‌های ثابت، مجموعه‌ای بزرگ و حائز اهمیت از كل دارائی‌های یك سازمان می‌باشد. مدیریت و كنترل چرخه خرید، بهره‌برداری و استفاده، انتقال و واگذاری، فروش و اهداء آنها امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.

عدم كنترل اموال تحویلی به كاركنان و عدم نظارت صحیح بر چرخش اموال بین واحدهای مختلف، همواره یكی از علل بروز مشكلات درون سازمانی بوده است. همچنین به دلیل تنوع در دارائی‌های ثابت و لزوم محاسبه استهلاك هر دارایی بنا به نظر كارشناسی، نگرش مدیران به نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت، نگرشی خاص بوده است.

نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت پویا با كاهش هزینه‌های ریالی و زمانبندی محاسبات استهلاك، نگرانی از بروز اشتباهات را از بین می‌برد.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار اموال و دارائی‌های ثابت


بخش تعاریف

 • امكان تعریف مراكز مختلف ثبت اطلاعات كارت‌های دارائی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع دارائی شامل:
  زمین، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، ماشین‌آلات، وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات، ابزار و لوازم فنی و سایر ...
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی‌های قانونی و تعیین روش‌ها و نرخ‌های مختلف محاسبه استهلاك
 • امكان تعریف و تعیین نرخ‌های تعدیلی و روش محاسبه آنها
 • امكان تعریف طبقه‌بندی‌های سازمانی دارائی‌های ثابت
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی محل‌های استقرار و تعیین مسئولین آنها
 • امكان تعریف اطلاعات خرید دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف اطلاعات تكمیلی دارائی به دلخواه كاربر و بدون محدودیت
 • امكان تعریف انواع بیمه دارائی
 • امكان تعریف انواع تعمیرات جهت ثبت در بخش تعمیرات اساسی دارائی‌ها

بخش عملیات

 • امكان ثبت كارت دارائی
 • امكان ثبت و اختصاص دستی و یا خودكار پلاك دارائی و پلاك‌های وابسته
 • امكان ثبت قیمت‌تمام‌شده، استهلاك انباشته و ارزش اسقاط دارائی به تفكیك دارائی ها
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی خرید دارائی
 • امكان ثبت اطلاعات تكمیلی به تفكیك نوع دارائی
 • امكان ثبت وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش‌رفته، اسقاطی و ... در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت و تحویل دارائی به مراكز مختلف و تعیین محل استقرار آنها
 • امكان ثبت وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز مختلف در تاریخ‌های مختلف
 • امكان ثبت انواع تعمیرات اساسی و تعیین چگونگی تاثیر آنها بر عمر دارائی
 • امكان محاسبه خودكار استهلاك دارائی به تفكیك مراكز مختلف بصورت تك و یا گروهی
 • امكان صورت‌برداری از دارائی در مراكز مختلف استقرار
 • امكان ارزیابی مجدد دارائی و ثبت اطلاعات و روش‌های تجدید ارزیابی
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام شده به نرم‌افزار حسابداری مالی

بخش گزارش‌ها

 • امكان تهیه گزارش از كارت‌های دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از خلاصه استهلاك دارائی به تفكیك گروه دارائی، مراكز هزینه، محل‌های استقرار
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت‌های مختلف دارائی اعم از فعال، غیرفعال، فروش رفته، اسقاطی و ... در تاریخ‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت تعمیرات اساسی دارائی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت نقل و انتقال دارائی بین مراكز و محل‌های استقرار مختلف
 • امكان تهیه گزارش یادداشت توضیحی دارائی‌های ثابت مشهود جهت تهیه صورت‌های مالی
 • امكان مرور دارائی و تهیه گزارش از تمامی اطلاعات درج شده در كارت دارائی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel