دمو
تماس
دمو

یكی از مهمترین و پر اهمیت‌ترین بخش‌های فرایند زنجیره تامین در شركت‌ها و سازمان‌ها، خرید و تداركات می‌باشد. برنامه‌ریزی برای تامین به موقع مواد و كالا، شناسائی تامین‌كنندگان با كیفیت، مدیریت فرایند استعلام و مقایسه قیمت‌ها همگی در جریان تولید یك محصول با كیفیت نقش داشته و در نهایت تحویل به موقع محصول یا كالا به بخش‌های مختلف سازمان و یا مشتریان را سبب می‌گردد.

نرم‌افزار خرید و تداركات پویا امكان مدیریت كلیه فرایندهای خرید، از مرحله درخواست تا خرید و تحویل به انبار را فراهم می‌سازد. مدیریت دستور خرید و چگونگی استعلام‌های خرید از وظائف مهم این نرم‌افزار می‌باشد.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار خرید و تداركات


بخش تعاریف

 • امكان تعریف و طبقه‌بندی واحدهای درخواست‌كننده
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی واحدهای خرید
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی تامین‌كنندگان
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی مامورین خرید
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی مجموعه كالاها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع خدمات
 • امكان تخصیص كالاهای خاص به تامین‌كنندگان مشخص
 • امكان تخصیص كالاهای خاص به مامورین خرید مشخص
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع خرید
 • امكان تخصیص بازه قیمتی جهت انجام عملیات استعلام و یا برگذاری جلسات كمیسیون به تفكیك انواع خرید

بخش عملیات

 • امكان مدیریت فرایند ثبت اسناد درخواست خرید كالا و خدمات
 • امكان مدیریت فرایند بررسی و تجمیع درخواست‌های ثبت شده
 • امكان مدیریت فرایند دستور خرید یا استعلام كالا و خدمات
 • امكان ثبت پیش فاكتورهای خرید تامین‌كنندگان توسط مامورین خرید
 • امكان مقایسه پیش فاكتورهای ثبت شده مربوط به یك دستور خرید
 • امكان ثبت اسناد تائید استعلام بابت شروع فرایند خرید
 • امكان ثبت نتایج جلسات كمیسیون بابت شروع فرایند خرید
 • امكان ثبت فاكتورهای خرید تامین‌كنندگان
 • امكان ثبت روش پرداخت به تامین‌كنندگان به تفكیك فاكتورهای خرید
 • امكان ثبت و ارسال درخواست وجه و انتقال خودكار آنها به نرم‌افزار خزانه‌داری
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان انتقال خودكار فاكتورهای خرید به نرم‌افزار حسابداری مالی

بخش گزارش‌ها

 • امكان تهیه گزارش از درخواست‌های كالا و خدمات ثبت شده
 • امكان كنترل وضعیت درخواست‌های باز و نیمه باز، تامین‌شده و بسته شده
 • امكان تهیه گزارش از دستور خریدهای ثبت شده
 • امكان كنترل وضعیت دستور خریدهای باز و نیمه باز
 • امكان مرور تحلیلی به تفكیك كالا، خدمات، تامین‌كنندگان، مامورین خرید، واحدهای درخواست‌كننده
 • امكان تهیه گزارش از روش‌های پرداخت تامین‌كنندگان
 • امكان كنترل وضعیت پرداختی‌های باز و نیمه‌باز
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده و گزارش‌ها به محیط Microsoft Excel