دمو
تماس
دمو

نیروی انسانی در طبقه‌بندی سرمایه‌های اصلی، همواره جایگاه والایی در دیدگاه‌ها و تصمیمات مدیریتی داشته است. نگهداری و ثبت اطلاعات پرسنلی افراد با كاملترین جزئیات و گزارشگیری به موقع، یكی از الزامات كنترل نیروی انسانی است.

محاسبات پیچیده احكام پرسنلی با توجه به ضوابط تعیین‌شده، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، دوره‌های آموزشی و پست و سمت‌های سازمانی یكی از بزرگترین چالش‌های بخش كارگزینی در سازمان‌ها و شركت‌ها می‌باشد.

نرم افزار پرسنلی پویا امكان محاسبات پارامتریك و تنظیم آئین نامه‌ها طبق نیاز سازمان‌های مختلف را فراهم می‌نماید.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار پرسنلی


بخش تعاریف

 • امكان تعریف مراكز مختلف كارگزینی كه ممكن است در سازمان وجود داشته باشد
 • امكان تعریف جدول گروه و پایه‌های شغلی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انوع مشاغل جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • امكان دسته‌بندی و ثبت جدول انواع استخدام مانند استخدام رسمی، قراردادی، ساعتی و مشاوره‌ای
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول تحصیلات و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول آموزش پرسنل و جداول امتیازدهی مربوط به آن‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول پست‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول شغل‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول سمت‌های سازمانی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جداول كاركنان، مراكز هزینه و پروژه‌ها
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول عوامل حكمی و مزایای حقوقی
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول انواع كسورات حقوقی اعم از كسورات قانونی، سازمانی، اقساطی و سایر كسور
 • امكان تعریف مبانی و روش‌های محاسبه اضافه‌كاری، نوبت‌كاری، تعطیل‌كاری، كسركاری، ماموریت، عیدی و سنوات
 • امكان تعریف انواع مرخصی اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی انواع بانك‌های كاركنان جهت تهیه خودكار روش‌های پرداخت حقوق

بخش عملیات

 • امكان ثبت پرونده‌های پرسنلی و انتقال خودکار اطلاعات متقاضیان كار و تكمیل اطلاعات پرونده شامل:
  اطلاعات بیمه‌ای، افراد تحت تكفل، سوابق خدمتی وضعیت بایگانی و ...
 • امكان ثبت احكام كارگزینی به صورت دستی، خودکار و گروهی
 • امكان محاسبه خودكار امتیازهای قانونی و سازمانی جهت ثبت خودکار حكم حقوقی
 • امكان ثبت احكام معوقه و یا تغییرات حقوقی
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه عوامل حكمی (روز حضور، روزكاركرد، ماه كاركرد، ساعتی، ثابت و ...)
 • امكان ارسال خودكار احكام صادر شده به نرم افزار حقوق و دستمزد
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه مانده‌های مرخصی بصورت ماهیانه و سالیانه
 • امكان ثبت انواع كسور اقساطی اعم از وام‌ها و پس اندازها و روش‌های محاسبه آنها
 • امكان ثبت انواع احكام ماموریت
 • امكان ثبت روش‌های محاسبه ماموریت‌ها و اطلاعات تكمیلی مربوز به آنها اعم از ایاب و ذهاب، مسكن، خوراك و ...
 • امكان ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل به روش‌های دستی و خودكار و دریافت اطلاعات تردد از انواع ساعت‌های كارت‌زنی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بیمه طبق الگوی اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های مالیات طبق الگوی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • امكان تهیه خودكار فایل‌های بانك طبق الگوی اعلام شده توسط بانك‌ها جهت پرداخت حقوق كاركنان

بخش گزارش‌ها

 • امكان تهیه انواع گزارش‌های آماری و خلاصه از اطلاعات ثبت شده در پرونده پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از امتیازهای قانونی و سازمانی پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مرخصی پرسنل اعم از كاردكس و مانده‌های مرخصی به صورت ماهیانه و سالیانه
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ماموریت پرسنل
 • امكان تهیه انواع گزارش از احكام پرسنل و وضعیت مختلف احكام اعم از معوقه و تغییرات
 • امكان تهیه انواع گزارش از سایر مزایا و كسور ثبت شده در ماه‌های مختلف
 • امكان تهیه انواع گزارش وضعیت كاركرد پرسنل به صورت ریز و سرجمع
 • امكان تهیه انواع گزارش از لیست‌های مرخصی