دمو
تماس
دمو

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است كه همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نكته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد.

مدیریت منابع مالی و كنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی در سازمان‌ها یكی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد.

نرم‌افزار خزانه‌داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و كنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار خزانه‌داری


بخش تعاریف

 • امكان تعریف بانك‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
 • امكان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی كارپردازان
 • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
 • امكان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چك و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چك
 • امكان تعریف درختواره منابع و مصارف وجوه
 • امكان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانكی
 • امكان تعریف و طبقه بندی انواع ارز
 • امكان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یكدیگر
 • امكان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چك‌های روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلامیه بانكی و غیره ...

بخش عملیات خزانه

 • امكان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت‌دار، اعلامیه‌ها و ....)
 • امكان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجوه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • امكان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج‌شده و عودت‌شده و بابت اسناد دریافتنی
 • امكان ثبت اسناد عودت‌شده و اعمال‌شده بابت اسناد پرداختی
 • امكان كنترل دسته چك‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
 • امكان كنترل وضعیت اسناد دریافتنی
 • امكان ثبت اسناد تضمینی دریافتنی و پرداختنی
 • امكان كنترل وضعیت دسته چك‌های تعریف شده به تفكیك بانك‌های مختلف
 • امكان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
 • امكان مدیریت ثبت و كنترل درخواست وجوه پرداختی
 • امكان مدیریت و كنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجوه ثبت شده
 • امكان تنظیم هشدار خودكار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
 • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
 • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام‌شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش مدیریت تنخواه‌گردان‌ها

 • تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آنها
 • امكان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اكسل
 • امكان كنترل مانده تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
 • امكان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
 • امكان انتقال خودكار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌افزار حسابداری مالی
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
 • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

بخش مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانكی

 • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به نفع شركت
 • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به عهده شركت
 • امكان ثبت ضمانت‌نامه‌های دریافتی یا پرداختی
 • امكان مدیریت ضمانت‌نامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آنها
 • امكان تهیه گزارش از ضمانت‌نامه‌های بانكی

بخش عملیات پایان دوره

 • امكان بستن مانده حساب های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها و انتقال خودكار آنها به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال خودكار اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی باز به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال خودكار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
 • امكان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌ها

 • امكان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
 • امكان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
 • امكان مرور تحلیلی عملیات به تفكیك صندوق‌ها، بانك‌ها، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و طرف‌حساب‌ها
 • امكان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و ....) سرجمع و به تفكیك پرداخت‌كنندگان
 • امكان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و .....) سرجمع و به تفكیك دریافت‌كنندگان
 • امكان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (كل اسناد، اقلام باز)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد دریافتنی (كل اسناد، اقلام باز)
 • امكان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • امكان تهیه گزارش از اسناد وصول‌شده (سرجمع، به تفكیك بانك، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد عودت‌شده (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌کنندگان)
 • امكان تهیه گزارش از اسناد خرج‌شده
 • امكان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
 • امكان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها
 • امكان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و كنترل اقلام باز و نیمه باز
 • امكان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفكیك اسناد
 • امكان تهیه گزارش از وضعیت دسته چك‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده